2610321991 6936919043 Βιομηχανική Περιοχή Πατρών info@dedopoulos.com.gr